Какво е общото между ледниците и нашите керемиди

Какво е общото между полярните ледници и нашите бели керемиди? Всички знаем, че полярните ледници са особено важни за нашата планета. Освен, че са най-големият резервоар на сладка вода на земята, те изпълняват много важна функция. Поради това, че цветът им е бял, те отразяват слънчевата енергия обратно в космоса, докато тъмната земна повърхност я поглъща. Така те са най-големите рефлектори на земната повърхност, като поддържат баланса на климата на планетата земя. Разтопяването им води до намаляване на техните размери, а от там и на отразителната повърхност. Така енергията, която остава на земята се увеличава, което пък води до повишаване на средните температури, което пък, до ускоряване на топенето на самите ледници. Този процес е с постоянно ускорение или казано с други думи, колкото повече намаляват те, толкова по-бързо ще се топят.

                Вдъхновени от природата, създадохме бели керемиди от отпадъчни материали. Така те отразяват слънчевата радиация и се нагряват много по-малко. И днес на 11.07.22г. направихме експеримент. Имайки предвид, че в сравнение с предишните дни, днес е по-прохладно и има умерен вятър, оставихме на пряка слънчева светлина класическа червена керемида и бяла керемида. Точно по обяд направихме замерване на температурата и на двете повърхности. Бялата отчете 31.9, а класическата червена – 40.4 по Целзий. Бялата керемида е с близки стойности до температурата на въздуха, която по време на теста беше 26 градуса. Вятърът пък спомага за преноса на енергия. С други думи, в безветрено време разликата между двете керемиди ще е по-голяма, но екологичният ефект се запазва.

                Представете си само колко по-прохладно е под бял покрив, колко бихме спестили от климатик, а колко голям би бил екологичният ефект, ако всички покриви бяха такива?