Рециклирането продължава!

Камионите на кампанията "Керемиди за смет" обикалят смело страната. Предаденият отпадък в кампанията, ще бъде рециклиран, като се превърне в нашите продукти - плочки и керемиди, също както превръщаме пълните багажници с отпадъци на пълни с керемиди.