Когато багажника не стига...

Голям интерес предизвикаха екокеремидите и екоплочките в Свиленград. Колони от товарни бусове се образува пред кампанията "Керемиди за смет" . Всички те оставиха отпадък и получиха еко керемиди и плочки.